Van IenM naar IenW

In 2017 heeft DCO, na de kabinetswisseling, gewerkt aan ‘één verhaal voor IenW’ en de trend voortgezet om medewerkers meer projectmatig in te zetten.

Lees verder

In 2017 heeft DCO, na de kabinetswisseling, gewerkt aan ‘één verhaal voor IenW’ en de trend voortgezet om medewerkers meer projectmatig in te zetten. Waar kon vormden we multidisciplinaire communicatieteams.

Collega’s vanuit verschillende disciplines schakelden snel en makkelijk met elkaar en kwamen zo tot goed afgestemde communicatieproducten voor onze opdrachtgevers. In een aantal projecten heeft dit effectieve en efficiënte meerwaarde opgeleverd. Ik denk bijvoorbeeld aan het projectteam dat de komst van de nieuwe bewindspersonen heeft voorbereid.

Intern is 2017 voor DCO vooral een overgangsjaar geweest. Het nieuwe kabinet, Rutte III, presenteerde een regeerakkoord met forse gevolgen voor ons departement. Taakvelden als ruimte en klimaat zijn overgeheveld naar de ministeries van BZK en EZK. In de communicatie rondom deze ontvlechting had DCO een actieve ondersteunende rol.

Mooi is dat in de uitwerking van de Koers 2016-2020, onze corporate strategie, ook in 2017 weer een stap is gezet. Er was veel belangstelling voor de storytelling-sessies, waarin we medewerkers vroegen naar ‘hun verhaal’: wat maakt nou dat jij je persoonlijk betrokken voelt bij dit departement? Uit alle story’s die we ophaalden, hebben we ‘het verhaal van IenM’ kunnen destilleren. Eén gezamenlijk verhaal voor één IenM. Dat met de herinrichting nu moet worden door vertaald naar één verhaal voor IenW.

Extern hebben we ons in 2017 stevige communicatieve ambities gesteld. DCO wil opereren op basis van actieve signalering uit de samenleving. Bovendien willen we samen optrekken met onze partners en stakeholders. De introductie van de newsroom heeft ons werk wat betreft ‘signalering’ een extra impuls gegeven. En op grootschalige dossiers als Circulaire Economie en het Kustpact heeft de door DCO gezochte samenwerking met partners tot positieve resultaten geleid. Tegelijk vroegen sommige dossiers meer inzet van DCO dan vooraf verwacht. Op luchtvaartdossier Lelystad Airport bood een multidisciplinair projectteam maandenlang ondersteuning op het gebied van media-aandacht, woordvoering, online en social mediaberichtgeving, beantwoording van burgervragen en webcare. Op onderdelen overigens bewust terughoudend, vanwege de instabiele informatie rondom Lelystad Airport.

Voor 2018 is de belangrijkste uitdaging hoe wij ons departement aangehaakt houden bij alle ontwikkelingen in de omgeving. Hiertoe heeft IenW voor de komende periode drie heldere transities geformuleerd: Groene en slimme mobiliteit, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. DCO wil hieraan maximaal bijdragen. Gebaseerd op de ervaringen uit 2017 zullen wij als DCO’ers ook in 2018 doorgaan met projectmatig werken in multidisciplinaire teams. Het op peil houden van de inhoudelijke vakkennis op complexe beleidsdossiers is voor DCO prioriteit.

Michaël van Wissen van Veen
directeur DCO

X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat