Visie Directie Communicatie

DCO draagt, samen met de andere directies, actief bij aan het realiseren van de prioriteiten en ambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (tot oktober 2017: ministerie van Infrastructuur en Milieu). De Koers 2016-2020 bepaalt mede welke focus en ambities IenW nastreeft. DCO ondersteunt deze ambities door ‘het verhaal van IenW’ uit te dragen, verbinding te maken met de samenleving en zoveel mogelijk samen op te trekken met partners en stakeholders.

Het jaar 2017 kenmerkte zich door een nieuw regeerakkoord dat het departement stelde voor nieuwe uitdagingen. In 2018 heeft IenW deze uitdagingen vertaald naar drie transities.

Ga naar het voorwoord

Foto van Ossip van Duivenbode ©

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat