Drie transities

De herinrichting van het ministerie van IenW was in 2017 aanleiding om drie relevante transities te benoemen:

  1. Groene en slimme mobiliteit;
  2. Klimaatadaptatie;
  3. Circulaire economie

Onder de vlag van deze transities wil IenW in 2018 over de grenzen binnen het eigen departement werken en de buitenwereld binnenhalen. De transities helpen ook de Koers 2016-2020, leidraad voor de organisatieontwikkeling en de inhoudelijke ambities van IenW, verder uit te rollen. Om zo effectief mogelijk te zijn, sluiten de transities optimaal aan op het regeerakkoord en de politieke prioriteiten van minister en staatssecretaris. Zorgvuldige communicatie over de transities, aansluiting op het regeerakkoord en de prioriteiten van de bewindspersonen is in 2018 een belangrijke, verbindende ambitie. DCO pakt deze ambitie op samen met DGLM, DGMI, DGMo en DGWB.

X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat