Campagne Ons Water

Het programma Ons Water is een netwerkaanpak van de partners in het Bestuursakkoord Water, inmiddels uitgebreid met educatieve instellingen (watermusea, scholen) en brancheorganisaties. Ook in 2017 zetten partners zich samen in om het waterbewustzijn onder individuele burgers te vergroten. Ze hanteerden hierbij als gezamenlijk instrumentarium de websites Onswater.nl en Overstroomik.nl. In het voor- en najaar is de actieweek ‘Week van Ons Water’ georganiseerd, qua opzet vergelijkbaar met de landelijke Monumentendag.

Screenshot Campagne Ons Water

Grafiek Campagne Ons Water

Grafiek Campagne Ons Water

Campagne van A naar Beter

De meerjarige campagne VanAnaarBeter spoorde weggebruikers aan om goed voorbereid op weg te gaan. Met als doel verkeershinder en files door geplande wegwerkzaamheden te verminderen.

Grafiek Campagne van A naar Beter

Grafiek Campagne van A naar Beter

Campagne Aandacht in het verkeer

IenW voerde ook in 2017 de campagne ‘ONderweg ben ik OFFline’ om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen als gevolg van social mediagebruik tijdens het autorijden.

Screenshot Campagne Aandacht in het verkeer

Grafiek Campagne Aandacht in het verkeer

BOB campagne: 15 jaar

Na 15 jaar is de Bob-campagne een begrip en het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Om deze daling vast te houden, startte in januari 2017 de jubileumcampagne, een online actievatiecampagne 'Douwe Bob geeft een rondje voor 15 jaar Bob'. De achterbanksessies met zanger Douwe Bob waren een groot succes.

Screenshot BOB campagne: 15 jaar

Grafiek BOB campagne: 15 jaar

Grafiek BOB campagne: 15 jaar

In december rondde DCO het jubileumjaar af met de campagne ‘Ben je Bob? Zeg het hardop’. Deze slogan was meteen het handelingsperspectief van de campagne: ook als je alleen rijdt, kun je een Bewust Onbeschonken Bestuurder zijn.

4Vuurwerk Veilig

Om het aantal slachtoffers door vuurwerk verder te beperken was er eind 2017 de jaarlijkse voorlichtingscampagne 4VuurwerkVeilig. De Rijksoverheid ontwikkelde 4VuurwerkVeilig samen met de vuurwerksector en VeiligheidNL.

Screenshot BOB campagne: 15 jaar

Grafiek 4 Vuurwerk Veilig

Grafiek 4 Vuurwerk Veilig

Grafiek 4 Vuurwerk Veilig

NB : er zijn in 2017 geen milieu-campagnes geweest.