Interdepartementaal: Bosatlas van de Veiligheid
Samen met min JenV, DGMI (directie Veiligheid en Risico’s), OVV en Noordhoff Uitgevers

Bewust omgaan met veiligheid

Het IenW-programma Bewust Omgaan met Veiligheid houdt zich bezig met beleidsmatige en politieke afwegingen voor oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Op 30 november 2017 is de Bosatlas van de Veiligheid gepresenteerd, een coproductie met onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid. In tien hoofdstukken maakt de atlas duidelijk wat de actuele stand van zaken is als het gaat om een gezonde en veilige leefomgeving. Anderzijds toont het werk hoe complex veiligheid- en risicobeleid is.

Lees verder

DCO inzet

De programmamanager Bewust Omgaan met Veiligheid vroeg DCO eind 2017 advies te geven over het programma rond het aanbieden van de atlas aan de staatssecretaris van IenW. In een tandem met de directie Communicatie van JenV heeft DCO geadviseerd over opzet en inhoud van het programma, met aandacht voor de doelgroep en inbreng van de partners. ‘Mooi om ook interdepartementaal samen op te trekken’, reflecteert Wia de Poel, DCO-communicatieadviseur.

DCO resultaat

DCO adviseerde het programma op te splitsen in twee delen. In deel 1 ging de staatssecretaris in gesprek met uitgever Noordhoff en de vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), waarna zij de atlas aanbood aan twee middelbare scholieren (de doelgroep). In deel 2 was er ruimte voor partners van zowel IenW als JenV; Ook waren er circa 70 adviseurs aanwezig, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de atlas. Maar er was vooral veel aandacht voor de scholieren. De atlas, die gekoppeld is aan een lespakket, wordt in het voorjaar van 2018 op alle scholen in Nederland verspreid. Staatssecretaris én partners waren tevreden over de uitreiking. Daarnaast was er veel media-aandacht voor het uitkomen van de atlas.

‘Mooi om ook interdepartementaal samen op te trekken’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat