Duurzame Dinsdag
Samen met min EZ en IVN Nederland, stuurgroep MGMC (Nr1 Duurzame Trouw 2015), stuurgroep DuDi, Radboud Universiteit Nijmegen en GreenWish.

Koffer vol duurzame initiatieven

Duurzame Dinsdag werd in 2017 voor de twintigste keer georganiseerd door IVN Nederland en diverse partners. Terugkerend doel: duurzame, innoverende ideeën van burgers, organisaties en bedrijven een extra impuls geven en initiatiefnemers met elkaar in contact brengen. Ook dit jaar werd weer een koffer vol (verzamelde) duurzame ideeën overhandigd aan het kabinet. Zo is Duurzame Dinsdag steeds een uniek podium dat MKB-initiatieven koppelt aan beleid én politiek.

Lees verder

‘Qua communicatie staan er altijd drie dingen centraal’, weet Astrid Pater, communicatieadviseur bij DCO. ‘Het moment van overhandigen van het koffertje aan de staatssecretaris van IenW, de uitreiking van ‘het duurzame lintje’ en de duurzame troonrede, dit jaar uitgesproken door Willem Ferwerda.’

Inzet DCO

IVN Nederland, organisator van Duurzame Dinsdag benaderde DCO met de vraag mee te denken over effectieve communicatie op en rond Duurzame Dinsdag 2017. Dit jaar is ook een social mediaplan gemaakt waarin ‘DJ100’, een evenement op diezelfde ochtend, actief is meegenomen. De samenwerking tussen alle partijen verliep soepel. Astrid: ‘Hoe eerder DCO kan meedenken, hoe meer we kunnen doen met online marketing en publiciteit rond de aanbieding van het koffertje. Denk aan het produceren van slimme content, goed timen en gericht boosten.’

Communicatie-resultaat

DCO keek mee op het IVN-persbericht en coördineerde de aanbieding van het koffertje met 500 duurzame initiatieven aan de staatssecretaris. Ook werkte DCO mee aan de prezi met belangrijkste conclusies uit de koffer-analyse. Nieuw in 2017 was de introductie van een digitaal magazine. Aan de hand van negen praktijkvoorbeelden liet het magazine zien wat er zoal gebeurt met al die goede initiatieven die aan het kabinet worden gepresenteerd.

Bekijk hier:

Prioriteiten in 2018

Voor Duurzame Dinsdag 2018 is DCO voornemens nog eerder aan te haken bij de organisatoren om zo vroeg mogelijk effectieve communicatie in gang te kunnen zetten. Voor 2018 streeft Duurzame Dinsdag naar (a) meer initiatieven (b) van hoge kwaliteit (c) mede aansluitend bij IenW-prioriteiten.

‘Van versleten bank naar duurzame tas’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat