Opening Global Centre Klimaatadaptatie (GCECA)
Samen met KLG, DI en een internationale werkgroep (UN Environment, National Institute for Environmental Studies in Japan, Global Environment Facility, KNMI, PBL, RVO)

Mondiaal topkenniscentrum

Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor verhoogde risico’s op natuurrampen en andere problemen. In 2017 is daarom een mondiaal topkenniscentrum klimaatadaptatie opgezet. Dit Global Centre of Climate Adaptation (GCECA) ondersteunt landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen. GCECA is een initiatief van Nederland (IenW), Japan en de VN (UN Environment).

Lees verder

Inzet DCO

De directies Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid (KLG) en Internationaal (DI) benaderden DCO om de communicatie rondom GCECA op te pakken vanaf het startschot (7 februari 2017) tot het eind van het jaar, inclusief de opening van het centrum tijdens de Klimaattop in Bonn (14 november 2017). ‘Al die tijd nam DCO deel aan een wekelijks overleg met internationale partners’, zegt Pam Bosman, communicatieadviseur bij DCO. ‘Onze opdracht was een communicatieaanpak op te stellen en uit te voeren. Na ondertekening van het startdocument door de staatssecretaris van IenW ging de internationale werkgroep aan de slag om visie, missie en doelen op papier te krijgen.

Communicatie-resultaat

Tot aan de zomer 2017 dacht en werkte DCO vooral mee aan het opzetten van een (Engelstalige) website, communicatie rond de bid en publiciteit rond de vestigingsplaats van het klimaatcentrum (Rotterdam/Groningen). Na de zomer lag de nadruk op de communicatie en organisatie van de (openings)evenementen tijdens de Klimaattop in Bonn. Concreet leverde DCO op:

  • strategisch communicatieplan;
  • Engelstalige teksten tbv visie en missie;
  • website www.gceca.org;
  • opzet en beheer twitteraccount (@GCECANews);
  • huisstijl (geen Rijkshuisstijl vanwege onpartijdigheid GCECA);
  • visuals klimaatcentrum;
  • twee nieuwsbrieven;
  • publiciteit rondom bekendmaking huisvesting;
  • communicatie rondom klimaattop Bonn;
  • organisatie openingsevent GCECA in Bonn.

Hoe verder in 2018

GCECA zou met ingang van 2018 doorgaan als onafhankelijke organisatie. Omdat er nog onduidelijkheid is over de status van het centrum (stichting, internationale organisatie) blijft het project vooralsnog belegd binnen IenW. DCO adviseert een dedicated communicatieadviseur in te huren (door KLG/DI), maar speelt zelf in 2018 geen actieve rol meer. De website valt nog wél onder verantwoordelijkheid van DCO, totdat deze kan worden overgezet naar de organisatie zelf.

‘GCECA accelerates climate adaptation among all relevant stakeholder groups around the world’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat