Rijnstraat 8
Samen met FMH, ministeries BZ en BZK, COA, IND en DTenV

Flexibel, open, transparant

In juli 2017 nam IenM, samen met BZ, COA, IND en DTenV, zijn intrek in het eerste flexibele rijkskantoor van Nederland: Rijnstraat 8. Sindsdien werken hier ruim 6.000 medewerkers van vijf verschillende organisaties, ieder met een eigen taak, werkwijze en cultuur, onder één dak. Ambtenaren hebben hier geen vaste werkplek en geen desktopcomputers. Iedereen werkt 'activiteit gerelateerd' samen; je kiest een werkplek en werkwijze die bij de werkactiviteit van dat moment past. Binnen of buiten de Rijnstraat. 'Activiteit gerelateerd' vraagt om een andere manier van werken: flexibel, open en transparant. Niet vanuit je eigen cocon, maar in verbinding met de wereld om je heen.

Lees verder

DCO inzet

DCO heeft in verschillende projecten communicatieve ondersteuning verleend aan de inhuizing in Rijnstraat 8 en de omvorming naar 'Anders Werken':

 • Project Kasten Leeg (IBI, FMH, DCO: opruimen kantoren Plesmanweg en Koningskade)
 • Programma Rvoor (IBI, DCO): voorbereiding Anders Werken
 • Rijnstraat8-communicatiewerkgroep (IenW, BZ, COA, IND, DTenV, FMH, SSC-ICT)

Communicatie-resultaat:

 • Informatiebijeenkomsten
 • Intranetdossier Rijnstraat
 • Workshops 'Anders Werken'
 • Postercampagne 'Anders Werken'
 • E-zine RIJN: digitaal kwartaalmagazine (IenW, BZ, COA, IND en DTenV)
 • RIJNtalk: 2-wekelijkse digitale nieuwbrief (IenW-breed)
 • Rondleidingen Rijnstraat 8
 • Virtual Reality film: Rijnstraat 8

Week van de Communicatie

DCO organiseerde van 10-14 april 2017 voor de derde keer de Week van de Communicatie, die in 2017 in het teken stond van Rijnstraat 8 en 'Anders Werken'. De Week van de Communicatie is bedoeld om niet-communicatieprofessionals van IenW handvatten te geven rond actuele communicatiethema's en hen te leren communicatiever om te gaan met beleid. Ook de collega's van RWS, KNMI, PBL, ILT en ANVS worden uitgenodigd.

'DCO zoekt altijd naar een programma dat aansluit bij de behoeften van het departement. Anders werken in de Rijnstraat heeft in 2017 veel van mensen gevraagd. Vandaar die insteek dit jaar', legt Yolanda Krijgsman, projectleider Week van de Communicatie uit. 'Het projectteam koos uiteindelijk voor vier subthema's: storytelling, Anders Werken, gedrag en beeld.'

Onder die noemers zijn twaalf workshops georganiseerd, sommige in samenwerking met DP en IBI. Ook was er voor het eerst een Communicatiemarkt. In totaal hebben 308 collega's zich ingeschreven, van wie 227 daadwerkelijk een of meer workshops hebben gevolgd.

Waardering

Gemiddelde waardering van alle workshops is een 7,5. Goed beoordeeld zijn de workshops:

 • Trendz: 8.5
 • De kracht van beeld: 8.3
 • Kralenspel: 7.9

De twee social media workshops kregen een 7.5 als waardering.

Koning opent Rijnstraat 8

Als lid van de interdepartementale communicatiewerkgroep Rijnstraat 8 was DCO automatisch betrokken bij het traject rond de officiële (her)opening van het pand door Koning Willem-Alexander op 1 november 2017. BZK was, als formeel eigenaar van het rijkspand, de uitnodigende partij en trekker van dit project, dat samen met de Dienst Koninklijk Huis vorm kreeg. Ook FMH, RVB, BZ, COA, IND en DTenV waren betrokken. De openingsfestiviteit was voor alle bewoners van de Rijnstraat en de medewerkers die zich hebben ingezet voor de inhuizing.

'Grootste uitdaging was alle partijen aan boord te houden en te komen tot gedragen besluiten', weet Astrid Pater, corporate communicatieadviseur bij DCO. 'Er waren veel ideeën, mogelijkheden en last minute wijzigingen. Zie dan maar consensus te krijgen. Dat is over het algemeen goed verlopen.'

DCO inzet

Belangrijke wens van DCO was dat in de openingsspeech van Simone Roos, voorzitter van de Stuurgroep Vernieuwing R8, de balans moest terugkomen tussen de kansen die Rijnstraat 8 als nieuwe werkplek biedt en de zaken die nog niet helemaal op orde waren: 'Rijnstraat 8 is een prachtig voorbeeld van rijksbrede samenwerking, maar er zijn ook zorgen. Ik denk aan de krapte van de fietsenstalling, de donkere liftgangen en de Arbo-eisen aan sommige zitplekken. We moeten het glas in ons gebouw nog verder oppoetsen, voordat het gaat glanzen.' Dit 'eerlijke verhaal' over mogelijkheden en onmogelijkheden in de Rijnstraat stond ook in de introductievideo [wachtwoord: rijnstraat] centraal.

Koning Willem-Alexander opende Rijnstraat 8 door het draaiende kunstwerk 'Echo' van Zoro Feigl in werking te zetten. Hiermee werd het renovatietraject Rijnstraat 8 na ruim twee jaar officieel afgerond.

Photo by Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti © OMA

Prioriteiten in 2018

Samen met IBI en de directie Communicatie van het ministerie van BZ werkt DCO in 2018 verder aan de inrichting van een persruimte in Rijnstraat 8, met de uitstraling en functionaliteit van een (internationale) persruimte. Dit had in juli 2017 - bij de inhuizing – al uitgewerkt moeten zijn, maar heeft vanuit programmamanagement onvoldoende aandacht gekregen.

‘We moeten het glas in ons gebouw nog verder oppoetsen, voordat het gaat glanzen'
Simone Roos, Stuurgroep Vernieuwing R8
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat