Introductie Newsroom / IenW Live
Op eigen initiatief van DCO

Interne behoefte

De newsroom is de afgelopen jaren aan een opmars bezig binnen de overheidscommunicatie. In deze fysieke ruimte werken monitoring, webcare, woordvoering en community management samen aan omgevingsbewuste communicatie. 'Wij hebben ons in 2017 de vraag gesteld of wij als directie Communicatie binnen IenW ook een newsroom kunnen inrichten', schetst Harro Ranter, coördinator Newsroom. 'En wat zou ons dit opleveren? Geen klassieke communicatievraag, maar één die voortkwam uit een interne behoefte van DCO. Een newsroom is een goede methode om stevig in verbinding te staan met de omgeving buiten, één van onze prioriteiten.'

Diverse collega's binnen DCO haalden in 2017 ervaringen op bij newsrooms van collega-ministeries en gemeenten. Een multidisciplinair team van DCO is bovendien op dienstreis naar Londen geweest om daar te leren van overheid en bedrijfsleven. Op die dienstreis volgde een positief advies.

Lees verder

DCO inzet en resultaat

In juli 2017 verhuisde IenW naar het flexibele rijkskantoor in de Rijnstraat. Daar werd op de elfde etage een interim-newsroom ingericht met acht grote schermen, die fungeren als 'totempaal' van DCO. Hieromheen zitten verschillende communicatiedisciplines kort op elkaar. Signalen uit de omgeving worden snel opgepikt, gedeeld en geanalyseerd. Harro: 'Team Monitoring verzorgt vanuit de newsroom dagelijks een e-mail update over hoe het ministerie van IenW en zijn beleidsonderwerpen online worden besproken. We analyseren nieuwsbeleving – geen feiten – en gebruiken hiervoor sociale media en (online en offline) nieuwsbronnen. Webcare, community management en woordvoering kunnen hierdoor sneller reageren en acteren, wat leidt tot een betere verbinding met de omgeving.'

Photo by Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti © OMA

Prioriteiten in 2018

In 2018 zal DCO de samenwerking in de newsroom verder vormgeven, door onder andere:

  • realisatie van actionable dashboards op de schermen in de newsroom;
  • verbetering van monitoringproducten, zoals de RTM analyses en 'IenW Vandaag’.
'Omdat we ook in de naam verbreding willen, kiezen we als titel: Newsroom / IenW Live’
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat