Optimaliseren van omgevingskennis
Samen met DGLM, DGWB, DGMI en DGMo

Doelgroepen in kaart

DCO wil een behulpzame en vraaggerichte partner zijn van de maatschappij. Omgevingskennis helpt om te signaleren en begrijpen wat er in de samenleving op IenW-gebied speelt. Hoe meer kennis over doelgroepen beschikbaar is, hoe doeltreffender de communicatie, hoe effectiever het resultaat. 'Het is aan DCO om mensen te informeren over nieuwe regelgeving', zegt Lennard Torbijn, adviseur Omgevingskennis bij DCO. 'Dan moeten we natuurlijk wel weten over wie het gaat. En hoe en waar we iedereen kunnen bereiken. Een goed geïnformeerde doelgroep zal de regels beter naleven. Het DCO-team Omgevingskennis zoekt daarom doorlopend naar kansen om de communicatie qua vorm, inhoud, timing en adressering optimaal te laten aansluiten bij de doelgroepen.'

Lees verder

Onderzoeken en toetsen

Het team is per definitie op zoek naar omgevingskennis die de communicatie evidence based maakt. Dat gebeurt vooral via kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar houding en opinie ten aanzien van de beleidsterreinen van IenW. Lennard: 'We doen zowel exploratief onderzoek, bijvoorbeeld voor strategieontwikkeling, als meer toetsend onderzoek van communicatie-uitingen. In principe start elk onderzoek met een bepaald communicatievraagstuk. Zo deden we in 2017 onder andere onderzoek naar het effect van het verbod op plastic tasjes, dat versneld werd ingevoerd. Ook onderzochten we – ingegeven door maatschappelijk sentiment én een aanstaand optreden van onze minister op tv – of er draagvlak was voor een wettelijk verbod op appen op de fiets. Verder deden we, om ons ministerie goed te profileren, resultaatonderzoek naar de communicatie van de scheidende bewindspersonen.'

Het team Omgevingskennis integreert diverse kennisbronnen, zoals onderzoeken, trendanalyses en monitors, en voorziet deze van interpretatie en advies. Zo vormt omgevingskennis de onderlegger voor kwalitatief effectieve communicatie van het departement.

DCO inzet en resultaat

In 2017 adviseerde team Omgevingskennis onder andere op deze onderwerpen en trajecten:

Onderwerp/traject Samenwerkingspartner
Effect van een verbod op plastic tasjes IenM/DGMI/Dir. Duurzaamheid
Customer journey onderzoek fietsende ouderen en forensen IenM/DGB/Dir. Wegen en Verkeersveiligheid
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer IenW/DGMO/Dir. Openbaar Vervoer en Spoor
Publieksopvattingen over moderne biotechnologie IenW/DGMI/Dir. Veiligheid en Risico's
Filebeleving – Belevingsonderzoek naar de oorzaken en oplossingen van files DCO/MT
Draagvlak voor een verbod op appen op de fiets DCO/Woordvoering
IenW Monitor: perceptie en waardering van IenW door stakeholders DCO/MT
Boodschapoverdracht poster medicijnresten IenW/DGWB/Dir. Waterkwaliteit
Verkenning merknamen Ongestoord Sturen DCO/Advies
Brede communicatiestrategie Verkeersveiligheid IenM/DGB/Dir. Wegen en Verkeersveiligheid
Overstappen naar 2020 - Motieven en argumenten m.b.t. het Toekomstbeeld OV
Maatschappelijke acceptatie van drones
IenM/DGB/Dir. Openbaar Vervoer en Spoor
Resultatencommunicatie voormalige bewindspersonen DCO/MT

Prioriteiten in 2018

 • verdere optimalisering van omgevingskennis;
 • omgevingskennis 'in the hearts and minds' van elke DCO'er;
 • elk communicatieproduct – van speech of persbericht tot poster en event – is ontwikkeld op basis van evidence based kennis;
 • verdere zichtbaarheid van team Omgevingskennis, dat gevraagd en ongevraagd zal adviseren;
 • introductie nieuw online onderzoeksplatform: doorlopend in dialoog met samenleving;
 • up-to-date houden van kennis:
  • medewerkers volgen masterclasses;
  • medewerkers bezoeken (kennis)congressen en evenementen;
  • key note sprekers op bezoek.

Geplande onderzoeken

Een eerste focusgroeponderzoek naar de bekendheid van de nieuwe bewindspersonen onder burgers is inmiddels gedaan. Voor 2018 staan in elk geval deze onderzoeken op de rol:

 • Belevingsthermometer Omgevingsveiligheid
 • Onderzoeksprogramma Luchtvaart
 • Potentie merkpositionering Van A naar Beter
 • Ongestoord sturen
 • Profilering Bewindspersonen
'Doorlopend in dialoog met de samenleving door een nieuw online onderzoeksplatform'
X
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat